SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

ACASA   REPERE ISTORICE   RESURSE MATERIALE   PROFESORI   PROIECTE   CONTACT

*****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****

 

 

CHESARIE EPISCOPUL

CHESARIE EPISCOPUL

 

CAUTARE

IN PAGINA


 

Meteo in Buzau

 

free counter with statistics


 

ADMITERE 2022

1 iulie 2022 - Rezultate admitere 2022

Pe data de 18.07.2022 se completează dosarul la secretariatul unității cu: foaia matricolă, diploma de absolvire și adeverința EVNAT

PROBE DE APTITUDINI

  

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

     1 clasă a IX-a - 24 de locuri   

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

 


     PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ SUNT:

 

     PROBA  ORALĂ:
a). Verificarea dicției prin:
- Rostirea uneia dintre rugăciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;

b). motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c). Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- Intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
- Intonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane; Limba noastra - Al. Cristea; Tara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu);
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do
major, a arpegiului si a unor sunete din gama;
- Verificarea simtului ritmic.

NOTE:

1. Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

    
NOTE:
          
1. Conducerea seminarului propune componența comisiei de examen, care este aprobată de inspectoratul școlar.
          2. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/ teologice candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

          3. Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea

candidatului (pentru cultul ortodox).

          4. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de 2 ore, la disciplina Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de Religie, clasele V-VIII (Adresa ME nr. 9998/12.10.2021)

Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoștințelor:

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine – clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;

5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii – clasa a VIII-a.

 

         5. Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

          6. Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II.2. al Anexei nr. 2 la Ordinul ME nr. 5150/30.08.2021  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, cu modificările ulterioare.

(APT+MA)/2=MFA, unde:

APT - nota finală la probele de aptitudini;

MA - media de admitere (calculată conform punctului I al Anexei 2 la Ordinul ME nr. 5150/30.08.2021)

MFA - media finală de admitere

          

BIBLIOGRAFIE
1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
2. Mica Biblie;
3. Învățătura de credință Ortodoxă, Editura Trinitas, Iași, 2000;

4. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual pentru Seminariile Teologice, Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1997.


 


Extras din CALENDARUL ADMITERII

- PROBELE DE APTITUDINI - LICEU -

Anexa 1

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

 16 – 17 mai 2022

Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 – 20 mai 2022

Desfășurare probelor de aptitudini

23 mai 2022

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor) 27 mai

 

27 mai 2022

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

8 iunie 2022

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

30 iunie 2022 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

1 iulie 2022

 

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

4 iulie 2022

 

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar are au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

25 iulie 2022

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

26 iulie 2022

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

27–28 iulie2022

Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștinelor de limbă modernă sau maternă

28-29 iulie 2022

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștinelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestaii

 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Liceu - Filiera Vocațională

Profil Teologic - Specializare Teologie Ortodoxa


     1 clasă a IX-a - 24 de locuri   

Anexa 3 la Ordinul 5ordinul ME nr. 5150/30.08.2021

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  - ACTE NECESARE

PROFIL TEOLOGIC

SPECIALIZĂREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ (extras)

 

PROFIL TEOLOGIC - SPECIALIZĂREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

   3.1. anexa la fișa de înscriere;

   3.2. certificat de naștere – copie;

   3.3. fișa medicală în original;

● Adeverinta vaccinari;

● Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca "este/nu este in evidenta cu boli cronice", "este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice";

   3.4. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;

3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);

3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultul ortodox) descarcă;

3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (numai pentru cultul ortodox).

6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:

6.2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a – a VIII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației de către Patriarhia Română, va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de 01.10.2021.

NOTĂ: Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

         

           Notă:

          Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

 

 

          Vizita medicală este obligatorie si eliminatorie.

 

 

METODOLOGIE ADMITERE INVATAMANT LICEAL


» Ordin 5150/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023

» Anexe 3 (metodologie probe aptitudini) ordin nr. 5150/30.08.2021 admitere liceu 2022-2023


     Nota: Conform hotărârii Consiliului Profesoral, cazarea în cămin și masa la cantină Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" din Buzau sunt obligatorii pentru toți elevii, cu excepția elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău.
 

     Pentru detalii suplimentare va rugam sa va adresati serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" din Buzau.
 

 

© 2009 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU. Toate drepturile rezervate.