SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

ACASA   REPERE ISTORICE   RESURSE MATERIALE   PROFESORI   PROIECTE   CONTACT

*****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****

 

 

CHESARIE EPISCOPUL

CHESARIE EPISCOPUL

 

CAUTARE

IN PAGINA


 

Meteo in Buzau

 

free counter with statistics


 

ADMITERE 2023

 

  

AN ȘCOLAR 2023-2024

 

     1 clasă a IX-a - 24 de locuri   

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

 

 

     PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ SUNT:

 

     Proba orală:
a). Verificarea dicției prin:
- Rostirea uneia dintre rugăciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;

b). motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c). Verificarea aptitudinilor muzilcale prin:
- Intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
- Intonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane; Limba noastra - Al. Cristea; Tara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu);
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do
major, a arpegiului si a unor sunete din gama;
- Verificarea simtului ritmic.

NOTE:

1. Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.
   
NOTE:
           1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
          2. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/ teologice candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

          3. Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea

candidatului (pentru cultul ortodox).

          4. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-un examen scris.

Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoștințelor, având următoarele conținuturi: (clasele V-VIII):

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază și lumină a vieții creștine – clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;

5. Biserica – lăcaș de închinare și de sfințire a omului – clasa a VII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii – clasa a VIII-a.

 

         5. Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

          6. Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației nationale  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024, cu modificările ulterioare.

           7. În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V-VIII, și, în consecință, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează).

În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa școlară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.


 

BIBLIOGRAFIE
1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
2. Mica Biblie;
3. Invatatura de credinta Ortodoxa, Editura Trinitas, Iasi, 2000;

 

 

Extras din CALENDARUL ADMITERII

- PROBELE DE APTITUDINI -- LICEU -

 

PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT,

ÎN ANUL ȘCOLAR 2023- 2024

 15 – 16 mai 2023

Înscrierea pentru probele de aptitudini

17 – 19 mai 2023

Desfășurare probelor de aptitudini

26 mai 2023

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

 

15 iunie 2023

Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

04 iulie 2023

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului

București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată

05 iulie 2023 

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

05 iulie 2023

 

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

06 iulie 2023

 

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar are au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

31iulie 2023

Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

31iulie 2023

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

01 august 2023

Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștinelor de limbă modernă sau maternă

03 august 2023

Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștinelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestaii

 

  

PROFIL TEOLOGIC - SPECIALIZĂREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ

1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional

teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de facebook a școlii.

2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe,

absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

   3.1. anexa la fișa de înscriere;

   3.2. certificat de naștere – copie;

   3.3. fișa medicală în original;

● Adeverinta vaccinari;

● Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca "este/nu este in evidenta cu boli cronice", "este/nu

este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice";

   3.4. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de 

Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;

3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);

3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultul ortodox) descarcă;

3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului

(numai pentru cultul ortodox).

6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:

6.2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o

tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.

NOTĂ: Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR)

constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

         

           Notă:

          Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care

să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

 

 

          Vizita medicală este obligatorie si eliminatorie.

 


 

METODOLOGIE ADMITERE INVATAMANT LICEAL

·         ORDIN nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024


 

 

      Nota: Conform hotărârii Consiliului Profesoral, cazarea în cămin și masa la cantină Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" din Buzau sunt obligatorii pentru toți elevii, cu excepția elevilor cu domiciliul în municipiul Buzău.
 

     Pentru detalii suplimentare va rugam sa va adresati serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" din Buzau.
 

 

© 2009 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU. Toate drepturile rezervate.